Om oss

Distriktsterapeuterna erbjuder psykosociala insatser inom primärvården och första linjens hälso- och sjukvård. Vi vänder oss till personer med lindrig till måttlig psykisk ohälsa.

Tillsammans jobbar vi med att påverka beteende, motivation, attityder, känslor samt motivation. Detta för att individens egna resurser ska tillvaratas.

Vi jobbar främst med ångest och milda till måttliga depressioner, stressrelaterade tillstånd, sömnsvårigheter, smärttillstånd, hot och våld i nära relationer, alkohol och drog terapi, par samtal samt livskriser.

Vi jobbar på uppdrag av remitterande läkare till de vårdcentralen vi har avtal med.

Som vårdcentral är du välkommen att höra av dig om du är intresserad av ett samarbete med oss.
Som patient kan du fråga din läkare om avtal finns med oss.